10 Ciri-ciri pelajar yang sukses

Orang yang sukses perlu persiapan untuk menghadapi suatu kemungkinan yang dapat terjadi dan menyelesaikannya dengan tepat. tetapi sebaliknya, orang yang tidak mempunyai persiapan, mereka akan gagal akhirnya. kesuksesan tidak datang sendirinya. berikut cirri-ciri pelajar yang sukses.

1. optimis

pelajar yang sukses selalu yakin pada potensi diri sendiri untuk menempuh suatu pendidikan yang lebih baik.

2. jangan bersikap pesimis

pelajar yang sukses tidak bersikap pesimis, yaitu selalu putus harapan dan mengalah sebelumberjuang.

3. kesadaran memikul tanggung jawab

pelajaar yang sukses mempunyai kesadaran dan kesediaan untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang pelajar yang menjadi harapan agama, bangsa, negara, keluarga dan masyarakat pada masa yang akan datang.

4. tumpuan sepenuh hati

pelajar yang sukses memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran semasa mengikuti pelajaran guru di kelas.

5. selalu melakukan persiapan

pelajar yang sukses selalu bersiap sedia untuk menghadapi segala bentuk ujian yang diadakan oleh pihak sekolah atau negara.

6. tepati waktu belajar

pelajar yang sukses menepati waktu belajar yang telah ditetepkan oleh pihak sekolah. seperti datang ke sekolah dalam waktu yang ditetapkan dan pulang sesuai jadwal.

7. hormati orang tua dan guru

pelajar yang sukses senantiasa menghormati orang tua di rumah dan guru di dalam kelas atau sewaktu berada di luar kelas.

8. laksanakan tugas yang diberi

pelajar yang sukses menyiapkan tugas yang di beri oleh guru baik itu di kelas ataupun di rumah.

9. cinta perpustakaan

pelajar yang sukses menjadikan perpustakaan sebagai gudangnya ilmu pengetahuan untuk dikunjungi.

10. menjaga kesehatan tubuh

pelajar yang sukses selalu menjaga kesehatan tubuh dan badan seperti olah raga teratur dan memakan makanan bergizi.

Related Posts