Seni Bangunan Peninggalan Kebudayaan Bercorak Islam

Perkembangan Islam di Nusantara berkembang sangat pesat dan berpengaruh terhadap corak kehidupan masyarakat nusantara. Hal ini bisa kita lihat dari peninggalan seni bangunan yang terpengaruh oleh kebudayaan bercorak Islam. Berikut ini adalah seni bangunan di Nusantara yang merupakan peninggalam kebudayaan bercorak Islam.

Seni Bangunan Peninggalan Kebudayaan Bercorak Islam

 • Masjid

Masjid sebagai tempat ibadah umat Islam yang dibangun pada masa perkembangan agama Islam di Indonesia mempunyai ciri arsitektur yang khas yang tidak lazim kita jumpai negara-negara lain. Ciri-ciri itu diantaranya:

  • Denah masjid berbentuk persegi empat
  • Disekitar masjid dibuat kolam air untuk berwudhu
  • Mihrabnya melengkung meyerupai kalamkara
  • Mimbarnya berbentuk bunga teratai
  • Masjid-masjid tua di Indonesia umumnya beratap tupang/bertingkat-tingkat serupa meru (kayangan menurut agama Hindu) dan beberapa diantaranya bentuk atapnya berbentuk seperti kubah.
  • Umumnya masjid Agung di Indonesia menghadap alun-alun kota

Contoh masjid kuno di Indonesia:

  • Masjid Agung Demak
  • Masjid Agung Ampel di Ampeldhenta Surabaya
  • Masjid Kudus
  • Masjid Indrapura Aceh
  • Masjid Kudus, keistimewaannya menaranya miring
  • Masjid Raya Banda Aceh
  • Masjid Raya Medan
 • Keraton

Keraton adalah tempat menghadapnya pejabat-pejabat negara kepada raja, sekaligus sebagai tempat kediaman raja beserta keluarga.

Peninggalan sejarah berupa keraton, misalnya:

  • Keraton Kasepuhan di Cirebon
  • Keraton Kanomanan di Cirebon
  • Keraton Kasultanan Yogyakarta
  • Keraton Kasunanan Surakarta
  • Keraton Mangkunegara
  • Keraton Kasultanan Aceh
  • Keraton Sumenep Madura, dsb.

Related Posts