Soal: Pilihlah jawaban yang benar dari alternatif yang diberikan. A menghantarkan air dan ion sedangkan B menghantarkan makanan.

Xilem mengangkut air dan nutrisi mineral terlarut dari akar ke berbagai bagian tanaman. Ini bertanggung jawab untuk mengganti air yang hilang melalui transpirasi dan fotosintesis. Floem mentranslokasi gula yang dibuat oleh area fotosintesis tanaman ke organ penyimpanan seperti akar, umbi atau umbi.

Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah ‘Xylem; Floem’.

Soal: Pilihlah jawaban yang benar dari alternatif yang diberikan. A menghantarkan air dan ion sedangkan B menghantarkan makanan.

A» Floem; Xilem

B» Xilem; Floem

C» Kambium; Floem

D» Xilem; Kambium

Related Posts